Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

5152 8e72 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSanthe Santhe
0178 ba46 420
Reposted fromscorpix scorpix viaioris ioris
4402 ad60 420
Reposted fromfelicka felicka viakarololololina karololololina
3899 b9e2 420
4526 b0dd 420
"Wiersze o moim psychiatrze"

June 25 2015

9749 f552 420
Reposted fromhormeza hormeza viacrispybones crispybones
8266 0eae 420
Reposted fromrol rol viarilokowaty rilokowaty
1031 efd4 420
Reposted fromrol rol viapaulineoliviia paulineoliviia

dobbyfreelife:

kittenanarchy:

rainbow-ginger-butterfly:

My cat has been weighing himself 20 times a day on the FitBit scale… and FitBit is dutifully logging it. - Imgur

he just keeps getting fatter. when will he stop

This made me laugh too hard

Reposted fromwerhamster werhamster vialifeless lifeless
0952 866b 420
Reposted fromstephiknee stephiknee viadrogadoraju drogadoraju
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromfindmyway findmyway viaaniamy aniamy
8593 16c5 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapustemysli pustemysli
3810 f5ef 420
Reposted fromMiziou Miziou viasohryu sohryu

animatedamerican:

pumpkinskull:

theaffluenza:

buttify:

i kinda wanna rebel against society but i also kinda wanna take a nap

everything gets so much better after you realize that idleness is strongly discouraged by capitalism, so you can now do both at the same time

this was the most affirming thing i’ve read in my life

SNOOZE AGAINST THE MACHINE

Reposted fromtobold tobold viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaprettyface prettyface
1483 0fa6
9571 1bfd 420
Reposted frompengin pengin viaprettyface prettyface
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl